KD Interactive är ett företag som tillhör KD Group, tidigare CIDE Group. Divisionen har som mål att kombinera ny teknik med pedagogiska verktyg för att utveckla barns inlärningsförmåga. År 2012 lanserade KD Interactive den innovativa och framgångsrika Kurio-produktserien och introducerar nu den helt nya Kurio S-serien!