Frequently Asked Questions

1. Varför laddas inte batteriet? Vad ska jag göra?
Det finns 3 huvudsakliga skäl till detta problem: Dålig anslutning, felaktiga temperaturförhållanden, skadat batteri eller adapter.
För att kontrollera dålig anslutning:

1. Kontrollera alla kontakter för att säkerställa en korrekt anslutning.
2. Dra ut nätadaptern från eluttaget och kontrollera att eluttaget fungerar.
3. Kontrollera alla kabelanslutningar, koppla in adaptern i surfplattan igen och anslut sedan kontakten till eluttaget.

Om surfplattan används i felaktiga temperaturförhållanden, surfplattans temperatur är under 0 °C eller högre än 35 °C, måste användaren byta plats för surfplattan och ladda batteriet i en omgivningstemperatur från 0 °C till 35 °C.
Om batteriet eller adaptern är skadad, kontakta en auktoriserad återförsäljare för att byta ut batteriet eller nätadaptern.
Obs! Laddningsindikatorn tänds i 4-5 sekunder efter att adaptern har anslutits till surfplattan och eluttaget.
2. Batterinivån blir snabbt låg till och med i standbyläget. Vad är det för fel?
Om surfplattan inte är inom räckvidden för ett nätverk som den kan ansluta till fortsätter surfplattan sända ut signaler för att lokalisera en basstation och detta tömmer batteriet. Stäng tillfälligt av surfplattan eller flytta den inom räckhåll för ett nätverk den kan ansluta till eller inaktivera den trådlösa anslutningen tillfälligt. Om surfplattan dessutom konstant söker efter Windows-uppdateringar även i standbyläget töms batteriet fort. Detta är standardinställningen, användaren kan stänga av detta alternativ genom att aktivera Sök aldrig efter uppdateringar. Denna åtgärd rekommenderas däremot inte.
3. Surfplattan är ansluten till nätadaptern för laddning men kan ändå inte slås på. Varför?
Om surfplattan inte har använts under en längre tid, eller om den precis har köpts och används för första gången, kan batteriet vara tomt. I detta fall föreslår vi att användaren laddar batteriet i mer än 30 minuter innan enheten slås på för att garantera ett stabilt system.
4. Surfplattan går inte att slå på. Vad ska jag göra?
Det kan bero på att batteriet är helt urladdat. Ladda surfplattan i minst 30 minuter och tryck sedan in strömknappen i 3 sekunder för att slå på surfplattan.
5. Surfplattan går inte att slå av. Vad ska jag göra?
Håll ner strömknappen i 10 sekunder för att utföra en tvingad avstängning.
Obs! Användare måste vänta i cirka 8 sekunder efter en avstängning innan surfplattan kan slås på igen.
6. Surfplattan hänger sig. Vad ska jag göra?
Håll ner strömknappen i tio sekunder för att utföra en tvingad avstängning.
7. Hur löser jag att surfplattan inte svarar eller inte beter sig som förväntat?
1. Starta om surfplattan.
2. Om detta inte fungerar, testa att uppdatera systemet.
3. Om problemet ännu inte är löst, kontakta återförsäljarens support.

Obs! Se avsnittet Underhållning > Uppdatera surfplattan för detaljerad information om hur man uppdaterar surfplattan.
8. Surfplattan kan inte starta upp Windows. Vad ska jag göra?
Kontakta återförsäljarens support.
9. Varför fungerar inte programvaran eller funktionen som förväntat?
Programuppdateringar kanske har hämtats i bakgrunden.
Starta om surfplattan genom att svepa inåt från bildskärmens
högra sida för att öppna snabbknapparna och tryck på
Inställningar → Ström → Starta om.
10. Enheten kraschar eller skärmen blir blå efter uppstart. Vad kan jag göra?
Detta kan bero på att surfplattans system har skadats, vilket leder till felaktiga avstängningar.
Vid avstängning, håll ner knapparna Ström och Vol- för att starta om enheten och öppna återställningsläget för att reparera eller återställa systemet.
När återställningsläget har öppnats måste användaren välja ett alternativ i menyn för att gå vidare:

• Fortsätt - Avsluta utan att göra någonting och fortsätta till Windows 8.1.
• Använd en enhet - Uppdatera systemet genom att använda en USB-enhet, nätverksanslutning eller Windows återställnings-DVD.
• Felsökning - Uppdatera eller återställ datorn eller använd avancerade verktyg.
• Stänga av datorn - Gör ingenting och stäng av surfplattan.
11. Pekskärmen svarar långsamt eller felaktigt. Vad är fel?
Bildskärmen är kanske smutsig och ibland kan även skyddsplasten hindra surfplattan från att känna igen dina kommandon.
Fukta en mjuk, luddfri trasa med vatten eller ett rengöringsmedel för bildskärmar och torka sedan av surfplattans yta tills den är ren. Låt inte vatten från trasan droppa ner på surfplattans portar eller knappar. Ta bort skyddsplasten från pekskärmen.
12. Ingen trådlös anslutning. Hur konfigurerar man den?
1. Kontrollera att trådlös radio är på. Se Wi-Fi-inställningar.
2. Försök att komma närmare den trådlösa åtkomstpunkten.
3. Återställ den trådlösa routern om du använder ett privat nätverk. Öppna webbläsaren för att visa måsidan om du använder ett öppet nätverk.
13. Långsam Internetanslutning.
Hur gör jag den snabbare?
Signalstyrkan är inte tillräckligt stark. Flyta surfplattan till en annan plats för bättre signalmottagning.